กลูโคส เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด

0
598
กลูโคส เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด

กลูโคส เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด

กลูโคส เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด

กลูโคส คือน้ำตาลโมโนแซคคาไรด์ ถูกใช้ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 อย่างแพร่หลาย เพื่อแก้ไขภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ออกฤทธิ์ไว ละลายง่าย มีหลากหลายรสชาติ และรูปแบบ เช่น กลูโคสเม็ด กลูโคสผง กลูโคสเจล และกลูโคสเจลลี่ เมื่อน้องเบาหวานมีภาวะน้ำตาลต่ำให้รีบรับประทานกลูโคสทันทีเพื่อให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ป้องกันไม่ให้หมดสติ ถ้าน้องเบาหวานคนไหนมีอาการน้ำตาลต่ำบ่อย ๆ ควรมีกลูโคสติดตัวไว้ โดยเฉพาะเวลาทำกิจกรรม เช่น ออกกำลังกายเป็นต้น หากปล่อยให้น้ำตาลต่ำนาน ๆ อาจทำให้สมองเสียหายได้เนื่องจากขาดกลูโคส แสดงอาการเช่น เหนื่อย เพลีย ง่วง ไปจนถึงหมดสติ

กลูโคสเจล

กลูโคสเจลลี่