ดูแลเซ็นเซอร์และ-transmitter

ดูแลเซ็นเซอร์และ transmitter

วิธี Calibrating sensor
เก็บเซ็นเซอร์