น้องเบาหวานขึ้นเครื่องบิน

0
687
น้องเบาหวานขึ้นเครื่องบิน

น้องเบาหวานขึ้นเครื่องบิน

น้องเบาหวานขึ้นเครื่องบิน

คงไม่มีอะไรสนุกและน่าตื่นเต้นสำหรับน้องเบาหวานเท่ากับการได้เที่ยวพักผ่อนอีกแล้ว ไม่ว่าน้องเบาหวานจะเลือกพักผ่อนในประเทศหรือนอกประเทศก็ต้องเตรียมตัวเก็บกระเป๋า สิ่งแรกที่ต้องเตรียมคือ อุปกรณ์จำเป็นในชีวิตประจำวันสำหรับน้องเบาหวาน เช่น เครื่องเจาะน้ำตาล, แผ่นตรวจเลือด, แผ่นแอลกอฮอล์, ไซริงก์หรือปากกาฉีด, อินซูลิน, กลูคากอน, ขนม, ของว่าง, นม, ลูกอมหรือกลูโคสอัดเม็ด อย่าลืมนำอินซูลินใส่กระเป๋าเก็บความเย็นเอาไว้ เพื่อป้องกันอินซูลินเสีย ส่วนพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหลายนำขึ้นเครื่องได้หรือไม่ เรามีแนวทางคร่าว ๆ มาฝากค่ะ อย่าลืมว่าแต่ละสายการบินนั้นไม่เหมือนกัน ให้น้องเบาหวานปรึกษาสายการบินก่อนเพื่อความชัวร์นะคะ

 • ถ้าบินในประเทศให้ขอใบรับรองแพทย์ ถ้าบินต่างประเทศให้ขอใบรับรองแพทย์ภาษาอังกฤษ ระบุชื่อผู้ใช้ สิ่งของที่จำเป็นต้องพก ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน บางครั้งสายการบินก็ไม่เข้มงวด บางครั้งก็ทำเอาปวดหัวเลยทีเดียว เกินดีกว่าขาด
 • ซองอินซูลินควรใช้ซองยาที่ออกโดยโรงพยาบาล โดยระบุชื่อผู้ใช้ ชื่อยา ใบกำกับยา เก็บอินซูลินไว้ในกระเป๋าเก็บความเย็น ไม่ควรโหลดใต้ท้องเครื่อง
 • แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบว่าเราเป็นเบาหวาน มีสิ่งของจำเป็นต้องพกติดตัว
 • อินซูลินปั๊ม และ CGM สามารถใส่ขึ้นเครื่องได้ บางสายการบินก็ไม่ต้องใช้ใบรับรอง บางสายการบินก็ต้องใช้ อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นค่ะ เกินดีกว่าขาด เดี๋ยวจะเที่ยวไม่สนุก

 

มาดูมาตราการของแต่ละสายการบินกันค่ะ เริ่มจาก Bangkok Airways

Image result for bangkok airways logo

การพกพาเข็มฉีดยาขึ้นเครื่องสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (พีจี)

ภายใต้กฏหมายของประเทศไทย (และสอดคล้องกับหลักปฏิบัติระหว่างประเทศ) การนำเข็มฉีดยาขึ้นเครื่องนั้นถือว่าเป็นสิ่งต้องห้าม ยกเว้นในกรณีที่ผู้โดยสารแจ้งสายการบินถึงความจำเป็นในการใช้งานทางการแพทย์เท่านั้น เช่น การฉีดอินซูลิน สำหรับผู้โดยสารที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน เป็นต้น

 • ในกรณีที่ผู้โดยสาร ต้องการพกเข็มฉีดยาติดตัวในห้องโดยสาร ผู้โดยสารจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์หรือเอกสารอื่นที่รับรองความจำเป็นในการใช้งานทางการแพทย์ครอบคลุมระยะเวลาตลอดการเดินทาง โดยระบุชื่อผู้ใช้ และชื่อยาให้ชัดเจนเพื่อแสดงต่อพนักงานสายการบิน และเจ้าหน้าที่ตรวจค้น
 • บางกอกแอร์เวย์สอนุญาตให้ผู้โดยสารพกพาเข็มฉีดยาในห้องโดยสารให้ครอบคลุมการใช้งานตั้งแต่ระยะเวลาที่ผู้โดยสารขึ้นเครื่องในเที่ยวแรกจนกระทั่งเวลาที่คาดว่าผู้โดยสารได้จะได้รับสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง
 • ผู้โดยสารสามารถพกพาเข็มฉีดยาขึ้นเครื่องได้อีกเล็กน้อยเพื่อสำรองใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น การเสียหรือสูญหาย
 • ในกรณีที่ผู้โดยสารพกเข็มฉีดยาเกินจำนวนที่ระบุในใบรับรองแพทย์ จะต้องเก็บไว้ภายในสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องเท่านั้นในกรณีที่ไม่มีข้อจำกัดของจำนวนเข็มฉีดยาที่ขนส่ง
 • ผู้โดยสารที่จะพกเข็มฉีดยาติดตัวในห้องโดยสารต้องแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่สายการบิน พร้อมแสดงเอกสารยืนยันความจำเป็นทางการแพทย์ในการใช้เข็มฉีดยา แสดงเข็มฉีดยาต่อพนักงานเช็คอินและที่จุดคัดกรองของสนามบิน โดยแยกเข็มฉีดยาและยา ออกจากสัมภาระติดตัวอื่นๆ

หมายเหตุ : สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ขอแนะนำให้ผู้โดยสารพร้อมที่จะแสดงใบรับรองต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ

 1. ผู้โดยสารสามารถพกพาเข็มปากกา , กระบอกฉีดยาที่ไม่ได้บรรจุยา , ยาที่ใช้สำหรับฉีด, ยาในกระบอกฉีดที่ถูกบรรจุล่วงหน้าและยังคงปิดผนึกได้ไม่จำกัดจำนวน โดยไม่จำเป็นต้องแสดงใบรับรองแพทย์ หรือ เอกสารอื่นที่รับรองความจำเป็นในการใช้งาน
 2. เข็มที่ใช้สำหรับการฝังเข็ม ไม่อนุญาตให้พกติดตัว จะต้องเก็บไว้ภายในสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องเท่านั้น
 3. บางกอกแอร์เวย์สอนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์อินซูลินหรืออะดรีนาลีน (เช่น แบบฝัง หรือ ฉีดอัตโนมัติ หรือ อินซูลินปั๊ม) และเครื่องวัดกลูโคสในเลือด เพื่อการรักษา บนเครื่องได้ โดยไม่ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ หรือ เอกสารอื่นที่รับรองความจำเป็นในการใช้งาน
 4. บางกอกแอร์เวย์สอนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์อินซูลินหรืออะดรีนาลีน (เช่น แบบฝัง หรือ ฉีดอัตโนมัติ หรือ อินซูลินปั๊ม) และเครื่องวัดกลูโคสในเลือด เพื่อการรักษา บนเครื่องได้ โดยไม่ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ หรือ เอกสารอื่นที่รับรองความจำเป็นในการใช้งาน
 5. บางกอกแอร์เวย์สไม่อนุญาตให้เก็บเข็มฉีดยาใด ๆ ในห้องนักบิน
 6. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของเราไม่อาจสามารถรับผิดชอบต่อการเก็บรักษายาของผู้โดยสารโดยการแช่เย็น (อุปกรณ์การฉีด เช่น ยา, เข็มฉีดยา, กระบอกฉีดยา ไม่อนุญาตให้เก็บในที่เก็บน้ำแข็งของครัวอากาศยาน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอาจจัดหาถุงน้ำแข็งให้ได้เมื่อร้องขอ) ดังนั้นผู้โดยสารต้องเตรียมภาชนะ บรรจุภัณฑ์ และอื่น ๆ เพื่อใช้ในการเก็บรักษาอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง เข็มฉีดยาและหลอดฉีดยาจะต้องเก็บในที่เก็บของเหนือศีรษะเท่านั้น
 7. ผู้โดยสารต้องแจ้งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก่อนการใช้เข็มฉีดยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิด และต้องดำเนินการโดยผู้โดยสารเองหรือผู้ติดตาม ขณะอยู่บนเครื่องบิน ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานต้อนรับเมื่อใช้เข็มฉีดยา สายการบินขอให้ผู้โดยสารใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ใกล้ผู้โดยสารอื่นที่ไม่ได้เป็นผู้ติดตามผู้ใช้เข็มฉีดยา ในบางกรณีผู้โดยสารอาจถูกขอให้ใช้พื้นที่ที่เป็นส่วนตัวในการฉีด ซึ่งอาจรวมถึงห้องน้ำในอากาศยานเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุต่อผู้โดยสารคนอื่น ๆ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอาจเสนอที่นั่งซึ่งไม่มีผู้โดยสารอื่นนั่งติดกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างในขณะที่ผู้โดยสารสอบถาม และไม่ถือเป็นภาระผูกพัน
 8. เมื่อออกจากเครื่องบินผู้โดยสารจะต้องนำเข็มฉีดยาและหลอดฉีดยาที่ใช้แล้วและยังไม่ใช้ออกไปนอกอากาศยาน และหากประสงค์จะทิ้ง ต้องทิ้งอย่างปลอดภัยนอกอากาศยานในอุปกรณ์ที่ผู้โดยสารเตรียมมา สายการบินไม่อนุญาตให้ทิ้งในเครื่องบิน

หมายเหตุ :
– สำหรับเที่ยวบินร่วม (codeshare) ที่ทำการบินโดยสายการบินพันธมิตร (เช่น เที่ยวบินที่ใช้รหัสสี่หลักรูปแบบ PG4xxx) อาจมีข้อกำหนดแตกต่างจากบางกอกแอร์เวย์ส กรุณาตรวจสอบเว็บไซต์หรือติดต่อสายการบินที่ทำการบินเที่ยวบินนั้น ๆ โดยตรง
– การนำของแหลมหรือสิ่งของมีคมขึ้นเครื่องบินจะอยู่ภายใต้ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยและการตรวจผ่านความปลอดภัยของแต่ละสนามบิน และอยู่นอกเหนืออำนาจควบคุมของสายการบิน โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยและหน่วยงานศุลกากรที่เฉพาะเจาะจงในประเทศที่ท่านกำลังเดินทางเข้าออก รวมถึงกรณีผู้โดยสารผ่าน (Transit Passenger) หรือผู้โดยสารเปลี่ยนลำ (Transfer Passenger) เนื่องจากนโยบายข้างต้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน

เข้าชมลิงก์ Bangkok Airways

 

Cathay Pacific

Image result for cathay pacific logo

ก่อนเดินทาง
ท่านควรติดต่อ แผนกสำรองที่นั่งในประเทศ ของเรา หรือบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวของท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาของเที่ยวบินของท่านเพื่อแจ้งให้ทราบถึงเงื่อนไขพิเศษทางการแพทย์ของท่าน

ยาและเข็มฉีดยา
โดยทั่วไปผู้โดยสารได้รับอนุญาตให้นำยาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงเข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา และอุปกรณ์ฉีดยาอัตโนมัติ) กับการรักษาและควบคุมสภาวะทางการแพทย์ของตนขึ้นเครื่องบินได้

ข้อบังคับจากประเทศต่างๆ
สถานะทางกฎหมายของเวชภัณฑ์ต่างๆ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และการบังคับใช้ข้อกำหนดในการขนส่งอาจไม่มีมาตรฐานเดียวกัน ข้อกำหนดนี้ยังบังคับใช้กับทั้งยาที่มีและไม่มีใบสั่งแพทย์

เพื่อให้การดำเนินการในขั้นตอนการตรวจของด่านรักษาความปลอดภัยหรือด่านศุลกากรท้องถิ่นเป็นไปอย่างราบรื่น ขอแนะนำให้ท่านถือจดหมายรับรองจากแพทย์เพื่อยืนยันว่าท่านจำเป็นจะต้องใช้ยาดังกล่าว และควรติดฉลากยาอย่างชัดเจนคู่กับชื่อสามัญหากเป็นไปได้

เข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยา
การนำเข็มฉีดยาขึ้นเครื่องบินจะอยู่ภายใต้ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยและการตรวจผ่านความปลอดภัยภายในประเทศ และอยู่นอกเหนืออำนาจควบคุมของสายการบิน โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยและหน่วยงานศุลกากรที่เฉพาะเจาะจงในประเทศที่ท่านกำลังเดินทางไป

ขอแนะนำว่าให้เก็บกระบอกฉีดยาและยาฉีดไว้ด้วยกัน และมีป้ายฉลากกำกับที่ระบุชื่อท่านและชื่อยาของท่านอย่างชัดเจน หรือพกใบรับรองหรือจดหมายรับรองจากแพทย์ของท่านที่มีการระบุชื่อท่านและชื่อยาของท่าน กระบอกฉีดยาที่ใช้แล้วควรจะทิ้งลงใน “ภาชนะรองรับสิ่งของมีคม” ซึ่งจัดเตรียมไว้ในทุกเที่ยวบินของเรา กรุณาขอความช่วยเหลือจากพนักงานประจำเครื่องบิน

สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางออกจากประเทศออสเตรเลีย สามารถบรรจุเข็มฉีดยาไว้ในกระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่องได้ แต่ผู้โดยสารจะต้องมีหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าตนมีความจำเป็นทางการแพทย์ โปรดตรวจสอบที่ผู้เดินทางของรัฐบาลออสเตรเลียที่มีความต้องการพิเศษลิงก์จะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีนโยบายการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างไปจากนโยบายของสายการบิน Cathay Pacificเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การเก็บยาในตู้เย็นบนเครื่องบิน
ด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัย เราจะไม่สามารถเก็บยาของท่านในตู้เย็นบนเครื่องได้ หากท่านนำยารักษาโรคที่จำเป็นต้องแช่ตู้เย็นมาด้วย ท่านควรบรรจุยาไว้ในถุงรักษาความเย็นหรือกระติกเก็บอุณหภูมิที่ใส่น้ำแข็งแห้งไว้ในปริมาณน้อยกว่า 2.5 กก. (5.5 ปอนด์) โดยแพ็คไว้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถระเหยออกไปได้ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสนามบินของเราว่าท่านนำน้ำแข็งแห้งขึ้นเครื่องด้วยเมื่อท่านเช็คอิน

เจลเก็บความเย็น (แต่ละชิ้นไม่ควรเกิน 100 มล. และต้องอยู่ภายใต้การควบคุมความปลอดภัยในการพกพาของเหลว สเปรย์ และเจล (LAG)ลิงก์จะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีนโยบายการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างไปจากนโยบายของสายการบิน Cathay Pacific) ขึ้นเครื่องบิน

คำแนะนำสำหรับผู้โดยสาร
อ่านข้อบังคับทางการแพทย์ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเดินทางโดยพกพายาควบคุม
หากต้องพกพายาขึ้นเครื่องบิน ควรบรรจุในภาชนะที่มีป้ายฉลากกำกับอย่างถูกต้องซึ่งออกโดยเภสัชกร
ต้องมีสำเนาใบสั่งยาทั้งหมด รวมทั้งชื่อสามัญของยา พร้อมด้วยตัวยาจริงในกระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาควบคุมและยาฉีด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายาทั้งหมดที่นำขึ้นเครื่องมีปริมาณเหมาะสม ทั้งในกระเป๋าที่นำติดตัวขึ้นเครื่องและสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง
ทำการประกันสุขภาพในการเดินทางอย่างเหมาะสม รวมทั้งความคุ้มครองสำหรับการส่งกลับถิ่นฐานเดิม และความคุ้มครองที่เฉพาะเจาะจงสำหรับโรคที่เป็นอยู่

เข้าชม Cathay Pacific

 

การบินไทย

น้องเบาหวานขึ้นเครื่องบิน

น้องเบาหวานขึ้นเครื่องบิน

เข้าชม การบินไทย

 

ท่าอากาศยานประเทศไทย

น้องเบาหวานขึ้นเครื่องบิน

แม้เข็มฉีดยาจะเป็นสิ่งของต้องห้ามนำขึ้นเครื่อง แต่หากจำเป็นต้องพกติดตัว เพื่อใช้ในทางการแพทย์ เช่น การฉีดอินซูลิน สำหรับผู้โดยสารที่ป่วยเป็น #โรคเบาหวาน จะต้องมีเอกสารยืนยันความจำเป็นทางการแพทย์ในการใช้เข็มฉีดยา ที่ระบุชื่อผู้ใช้ และชื่อยาให้ชัดเจนเพื่อแสดงต่อพนักงานสายการบิน และเจ้าหน้าที่ตรวจค้น

ข้อควรปฎิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย 4 ขั้นตอน

1. ก่อนเดินทาง เตรียมเอกสารยืนยันความจำเป็นทางการแพทย์ในการใช้เข็มฉีดยา ที่ระบุชื่อผู้ใช้ ชื่อยา พร้อมเตรียมเข็มฉีดยาและยา ตามความจำเป็นและมีปริมาณเหมาะสมกับการเดินทาง
2. ขณะเช็คอิน แจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่สายการบิน พร้อมแสดงเอกสารยืนยันความจำเป็นทางการแพทย์ในการใช้เข็มฉีดยา
3. ขณะผ่านจุดตรวจค้น เตรียมเอกสารยืนยันความจำเป็นทางการแพทย์ในการใช้เข็มฉีดยา โดยแยกเข็มฉีดยาและยา ออกจากสัมภาระติดตัวอื่นๆ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจค้น
4. ขณะอยู่บนเครื่องบิน ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานต้อนรับเมื่อใช้เข็มฉีดยา

เข้าชมเว็บ AOT