ลืมฉีดอินซูลินทำไงดี

ลืมฉีดอินซูลิน ทำยังไงดี

leonard Thompson มนุษย์คนแรกที่ฉีดอินซูลิน
วิธีฉีดอินซูลินด้วยไซริงก์