ลูกชิ้น

ใส่ค่าน้ำตาลแบบ real time ลงใน smartwatch