วิธี-Calibrating-sensor-02

วิธี Calibrating sensor
ดูแลเซ็นเซอร์และ transmitter