อ่านฉลากโภชนาการ

0
1098
อ่านฉลากโภชนาการ

อ่านฉลากโภชนาการ

อ่านฉลากโภชนาการ

การอ่านฉลากโภชนาการทำให้เราได้รับคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถนำไปคำนวณปริมาณอินซูลินที่ต้องฉีดได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้เราเข้าใจปริมาณคาร์โบไฮเดรต ไขมัน น้ำตาล รวมไปถึงสารอาหารที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ ให้น้องเบาหวานคำนวณจากหัวข้อต่อไปนี้

หนึ่งหน่วยบริโภค หมายถึงถ้าเรารับประทานตามหน่วยบริโภคนี้จะได้รับสารอาหารทั้งหมดตามฉลากสินค้า เช่น 1 ซอง (น้ำหนักผลิตภัณฑ์ 30 กรัม) คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 17 กรัม หมายความว่าถ้าเรารับประทานผลิตภัณฑ์ชนิดนั้น 1 ซอง เราจะได้รับคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด (รวมน้ำตาลและใยอาหารแล้ว ไม่ต้องบวกเพิ่ม) ในปริมาณ 17 กรัม เป็นต้น

จำนวนหน่วยบริโภค หมายถึง จำนวนหน่วยบริโภคต่อครั้ง เช่น ขนมหนึ่งหน่วยบริโภค มีจำนวนหน่วยบริโภค 1/2 ซอง แบ่งทานได้สองครั้ง น้ำหนักขนม 15 กรัม ให้คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 30 กรัม ถ้าเราจะรับประทาน 1 ซอง ต้องบวกคาร์โบไฮเดรตเข้าไปอีกครึ่ง 30×2= 60 กรัม สรุปขนมทั้งซองให้คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 60 กรัม

ปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด น้องเบาหวานควรดูตรงนี้เป็นหลักในการคำนวณคาร์บ ค่าปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดนั้นรวม ค่าคาร์โบไฮเดรต น้ำตาลและใยอาหารหมดแล้ว

พลังงานทั้งหมด หมายถึงพลังงานทั้งหมดที่จะได้รับ เช่น 1 หน่วยบริโภคให้พลังงานทั้งหมด 90 กิโลแคลอรี

 

ตัวอย่างฉลากสินค้า ขนม Pocky choco rich

อ่านฉลากโภชนาการ

อ่านฉลากโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 กล่อง (39 กรัม)

หมายความว่าป๊อกกี้ 1 กล่อง น้ำหนักป๊อกกี้ 39 กรัม ไม่ใช่ปริมาณคาร์โบไฮเดรตนะคะ

จำนวนหน่วยบริโภคต่อกล่อง : 1

หมายความว่าป๊อกกี้ 1 กล่อง สำหรับบริโภค 1 ครั้ง น้องเบาหวานจะได้สารอาหารตามฉลากด้านล่าง รวมไปถึงคาร์โบไฮเดรต

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด : 26 กรัม

หมายความว่า ถ้ากินป๊อกกี้ 1 กล่อง (39 กรัม) น้องเบาหวานจะได้รับคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 26 กรัม อย่าลืมนะคะว่าคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดนั้นรวมน้ำตาลและใยอาหารแล้ว ไม่ต้องดูที่อื่นค่ะ

 

ตัวอย่างฉลากสินค้า hershey’s creamy milk chocolate bar

อ่านฉลากโภชนาการ

อ่านฉลากโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1/2 ชิ้น (20 กรัม)

หมายความว่า hershey’s 1/2 ชิ้น น้ำหนักช็อกโกแลต 20 กรัม

จำนวนหน่วยบริโภคต่อกล่อง : 2

หมายความว่า hershey’s 1 ชิ้น สามารถแบ่งบริโภคได้ 2 ครั้ง ถ้าบริโภค 1 ครั้ง น้องเบาหวานจะได้สารอาหารตามฉลากด้านล่าง รวมไปถึงคาร์โบไฮเดรต

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด : 11 กรัม

หมายความว่า ถ้ากิน hershey’s 1/2 ชิ้น (20 กรัม) น้องเบาหวานจะได้รับคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 11 กรัม ถ้ารับประทาน 1 ชิ้น ก็ให้นำจำนวนคาร์โบไฮเดรต x2 เข้าไป เช่น 11×2= 22 เพราะฉะนั้นถ้ารับประทาน 1 ชิ้น จะได้รับคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 22 กรัม

ถ้าใครนับแบบคาร์บ ให้นำจำนวนคาร์โบไฮเดรตหารด้วย 15 เช่น 22÷15 = 1.46 คาร์บ