แก้ปัญหาเครื่องเจาะน้ำตาล Accu-chek performa

0
1139
แก้ปัญหาเครื่องเจาะน้ำตาล Accu-chek performa

แก้ปัญหาเครื่องเจาะน้ำตาล Accu-chek performa

แก้ปัญหาเครื่องเจาะน้ำตาล Accu-chek performa

ข้อความแจ้งเตือน สาเหตุ วิธีแก้ไข
code exp แถบตรวจหมดอายุสิ้นเดือนนี้ หาแผ่นตรวจใหม่มาสำรองไว้
ไม่ได้ใส่รหัสชิป ปิดเครื่องและใส่รหัสชิป
E – 1 แผ่นตรวจเสียหาย เปลี่ยนแผ่นตรวจใหม่
E – 2 รหัสชิปไม่ถูกต้อง ปิดเครื่องและใส่รหัสชิปที่ถูกต้องลงไป
E – 3 test error ทิ้งแผ่นตรวจและตรวจระดับน้ำตาลใหม่
E – 4 ปริมาณเลือดไม่เพียงพอ ทิ้งแผ่นตรวจและตรวจระดับน้ำตาลใหม่
E – 5 แผ่นตรวจหมดอายุ ซื้อแผ่นตรวจใหม่ และอย่าลืมใส่รหัสชิปใหม่ก่อนทดสอบเลือด
E – 6 ใส่เลือดเร็วเกินไป ทิ้งแผ่นตรวจและทดสอบใหม่ รอจนขึ้นเครื่องหมายหยดเลือดกะพริบ
E – 6 Electronic error ปิดเปิดเครื่องใหม่ หรือปิดเครื่องแล้วถอดแบตเตอรีใส่กลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง
E – 8 อุณหภูมิร้อนหรือเย็นเกินไป (6-44 องศา) นำเครื่องไปไว้ในพื้นที่เหมาะสม และทดสอบซ้ำใน 5 นาที
E – 9 แบตเตอรีอ่อน เปลี่ยนแบตเตอรี
E – 10 ตั้งที่วัน/เวลาไม่ถูกต้อง ตั้งที่วันเวลาให้ถูกต้อง

 

อ้างอิงจาก

  1. https://www.islandhealth.ca/sites/default/files/2018-08/trouble-shooting-accu-chek.pdf