แคลอรีที่ต้องการ

ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายต้องการ
แคลอรีที่ต้องการในแต่ละวัน