อาหาร Low GI

อาหาร Low GI

แก้ไขน้ำตาลในเลือดสูง
BD autoshield duo เข็มปากกาแบบไม่มีหัวเข็ม