กลูโคสเจล

กลูโคส เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด
กลูโคสเจลลี่