เข็มอินซูลินใช้ซ้ำได้มั้ย

เข็มอินซูลินใช้ซ้ำได้มั้ย